Hjælpemiddelområdet

Ansøgning om hjælpemidler og hjælpemiddelservice.

Læs mere om hjælpemiddelområdet

Pleje & Omsorg

Find oversigt over plejecentre, dag- og aktivitetscentre og find information fra hjemmeplejen og sygeplejen.

Læs mere hos Pleje & Omsorg

Sundhedscenter Skive

Sundhedscenter Skive danner rammen om mange af de kommunale sundhedstilbud. Det kan for eksempel være:

 • Genoptræning i forbindelse med ambulant behandling eller hospitalsindlæggelse
 • Rehabiliteringstilbud til borgere med KOL, kræft, hjertekarsygdom, osteoporose, diabetes og lænde-rygsmerter
 • Kost
 • Ryge- og nikotinstop
 • Seksuel sundhed
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Træning for pensionister med særlige behov

Læs mere hos Sundhedscenter Skive

Tandpleje

 • Børne- og ungdomstandpleje
 • Omsorgstandpleje
 • Specialtandpleje
 • Tandpleje til socialt udsatte

Læs mere hos Tandplejen