Tværsektoriel Erfagruppe i Skive Sundhedshus: Palliativ indsats                                               

Formål:

  • Medvirke til trygge, sammenhængende borger-forløb ved kendskab til hinanden og hinandens indsats-områder og indsatser.
  • At have fokus på at løse de væsentligste udfordringer i borgerens tværsektorielle palliative forløb
  • Vidensdeling på tværs af sektorer.
  • Generere ideer til fælles udvikling og naturlige samarbejdssnitflader

Deltagere:

Sundhedsfaglige palliative nøglepersoner fra: Palliativ team HEM. Lungeambulatoriet HEM Hospice. Pleje/omsorg. Sundhedscenteret

Tovholder:

Sygeplejerske Gyrithe Glibstrup, Sundhedscenteret. GYGL@skivekommune.dk  tlf. 99157300

Mødehyppighed:

2 x 2 timer årligt.

Mødested:

På skift i hinandens afdelinger. Hvis ikke muligt så i Sundhedscenteret.

Form:

Indkaldelse via dagsorden. Gyrithe Glibstrup er ansvarlig for indkaldelse af dagsordenspunkt og udsende dagsorden og mødetidspunkt. Samt ansvarlig for ved uafklaret spørgsmål at viderebringe dette til nærmeste leder.

Faste dagsordenspunkter:

  • Kort gensidig nyt side.
  • Enten Case som eksempel på det gode optimale sammenhængende forløb – eller hvor det kan blive mere optimalt ved inddragelse af hinandens kompetence og indsatser samt indgå aftale herom eller et konkret tværsektorielt fagligt emne

Der udarbejdes møde referat. Referent er den afdeling som afholder mødet.

Referat sendes til deltagere og deres nærmeste leder.

Knytter an til:

Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ Indsats Region Midtjylland.