Skive Sundhedshus danner rammen om sundhedstilbud fra Skive Kommune, Regionshospitalet Skive og privatpraktiserende læger.

Skive Sundhedshus rummer mange tilbud til lokale borgere og flere højtspecialiserede hospitalsfunktioner som Fertilitetsklinikken og Neurorehabiliteringen.

Regionshospitalet Skive, der er en del af Hospitalsenhed Midt, har flere klinikker, blodprøvetagning, jordemoderkonsultation, røntgenafdeling og akutklinik i Skive Sundhedshus.

Skive Kommune har flere forskellige afdelinger i sundhedshuset, heriblandt Sundhedscenter Skive, der blandt andet tilbyder genoptræning, KRAM-indsatser og meget mere.

Skive Kommunes afdeling for Pleje & Omsorg, Visitation og Hjælpemidler samt Sygeplejeklinik har også hjemme i Skive Sundhedshus.

Blandt de mange andre tilbud rummer Skive Sundhedshus lægevagt, 3 privatpraktiserende læger og en specialiseret hudklinik.

Kontakt

Kontakt vedr. kommunale tilbud
Mariane Balsby
Sundhedscenterchef
Tlf. 99 15 73 00
sundhedscenter@skivekommune.dk
Send sikker mail til Sundhedscenter Skive via borger.dk

Regionshospitalet Skive v/ Hospitalsenhed Midt
Tlf. 78 44 00 00
Send sikker mail via borger.dk