Skive Sundhedshus danner rammen om sundhedstilbud fra Skive Kommune, Regionshospitalet Skive samt praktiserende læger.

Skive Sundhedshus rummer mange relevante tilbud til de lokale borgere og herudover flere højtspecialiserede hospitalsfunktioner som Fertilitetsklinikken og Neurorehabiliteringen.
Regionshospitalet Skive* har derudover blandt andet tre ambulatorier (Hjerte, Lunge og Diabetes), røntgenafdeling, blodprøvetagning, jordemoderkonsultation og Akutklinik i Sundhedshuset.


Skive Kommune har flere forskellige afdelinger placeret i Sundhedshuset heriblandt Sundhedscenter Skive, som blandt andet tilbyder genoptræning, KRAM-tilbud og meget mere. Kommunens Pleje & Omsorgsafdeling, Myndighedsafdeling og Sygeplejeklinik har også til huse i Skive Sundhedshus.


Blandt de mange andre tilbud rummer Sundhedshuset lægevagt, tre alment praktiserende læger og en specialiseret Hudklinik.

 

* Regionshospitalet Skive er en del af Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenheden er den næststørste af fem hospitalsenheder i Region Midtjylland. Enheden blev dannet d. 1. april 2011 gennem en sammenlægning af Regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Skive samt Hammel Neurocenter.
Samlet har Hospitalsenhed Midt 4.300 ansatte årsværk (fordelt på 4.900 medarbejdere). Årligt behandles mere end 372.000 ambulante patienter, og der udskrives mere end 45.000 patienter efter indlæggelse.